จักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

จักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เป็นศูนย์เชี่ยวชาญทางตา มีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย ห้องผ่าตัดที่สะอาด อุปกรณ์ผ่าตัดที่ผ่านการฆ่าเชื้อในมาตรฐานสูงสุด และสถานที่ที่สะอาด ทันสมัย

การให้บริการ

การให้บริการ

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ในฐานะที่เป็นศูนย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกือบครบทุกด้าน รวมถึงเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางจักษุได้อย่างกว้างขวางให้แก่ประชาชนในเขตความรับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป

เครื่องมือที่ทันสมัย

สาขาที่ให้บริการ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เปิดให้บริการตรวจรักษาทางด้านจักษุวิทยา ที่สาขาสาทร เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

©2022 Banphaeo International Eye Hospital | BEH