ก่อนที่จะมาเป็นโรงพยาบาลตา...

           ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้มีแผนกจักษุขึ้น โดยมีผู้ป่วยเฉลี่ย 30 รายต่อวัน จนวันหนึ่งทางแผนกจักษุได้เริ่มต้นโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ ในถิ่นทุรกันดาร โดยได้ออกหน่วยผ่าตัดด้วยความทุ่มเทต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับจากผู้ป่วย

           ปี 2553 ทางมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้ร่วมกันสร้างศูนย์จักษุและต้อกระจกขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทางศูนย์จักษุและต้อกระจก ยังได้พัฒนาแพทย์และบุคลากรปัจจุบันได้มีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา จนพัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคทางตาโดยเฉพาะ อีกทั้งยังเป็นหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยมารับบริการมากถึง 400 รายต่อวัน

           ด้วยปริมาณผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจำนวนมาก รวมถึงความซับซ้อนของโรคต้องใช้เวลานาน ทางมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วและภาคประชาชน จึงได้มีดำริในการจัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยทางตาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการโดยผู้เชี่ยวชาญทางจักษุโดยเฉพาะรวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอด โดยการสนับสนุนของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้คนตาบอดมีโอกาสได้เห็นแสงสว่างอีกครั้ง


 

การเดินทางมาด้วยความหวัง...

           มีผู้ป่วยโรคตาจำนวนมากเดินทางมาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ด้วยความหวังที่จะเห็นแสงสว่างอีกครั้ง เฉพาะที่ศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีผู้ป่วยมารับการรักษาโรคทางตาถึง 50,000 รายต่อปี โดยมีผู้ป่วยมารับบริการสูงสุด 420 คนต่อวัน และถึงแม้จะมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางถึง 13 ท่าน แต่ด้วยโรคที่มารักษาส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่ซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการตรวจวินิจฉัยนานขึ้น เช่น โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตารุนแรง โรคจอประสาทตาในเด็กแรกเกิด โรคต้อหินชนิดรุนแรง โรคติดเชื้อกระจกตา อีกทั้งห้องตรวจที่มีไม่เพียงพอต่อจักษุแพทย์ ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอคอยนาน และมีความแออัดในพื้นที่ตรวจอย่างมาก


โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางจักษุ ที่ประชาชนร่วมกันสร้าง

          โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เป็นอาคารสูง 9 ชั้น ที่มีความทันสมัยรวมถึงความเชี่ยวชาญทางจักษุทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการ ด้านวิชาการและการวิจัย โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะ มีห้องตรวจถึง 23 ห้อง ห้องผ่าตัดที่ทันสมัย 9 ห้อง ศูนย์เลเซอร์ และศูนย์เครื่องมือพิเศษทางตาที่ทันสมัย มีห้องประชุมทางการแพทย์สำหรับการจัดประชุมวิชาการที่สามารถรองรับบุคลากรได้ถึง 132 คน และที่สำคัญจะมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดภายในอาคารนี้ด้วย


 

ศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดหนึ่งในความหวังของคนตาบอด...

           สำหรับคนที่สิ้นหวังในการมองเห็น การช่วยเหลือให้คนเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้โดยไม่สิ้นหวัง สามารถใช้ชีวิตในสังคม มีงานทำหรือแม้แต่ช่วยให้กลับมามองเห็นแสงสว่างอีกครั้ง ศูนย์วิจัยนี้เกิดจากความร่วมมือของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ร่วมกันวิจัยและสร้างเทคโนโลยีต่างๆ ในการช่วยเหลือคนตาบอดสามารถใช้ชีวิตหรือกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง


มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ใน โลกมืด

           เป็นเวลามากกว่า 13 ปี ที่ทีมผ่าตัดเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้เดินทางไปยังอำเภอต่างๆ ในเขตชนบททั่วประเทศ ทุกสัปดาห์โดยไม่ย่อท้อ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยหลายร้อยรายตั้งแต่เช้าจนถึงดึกดื่น โดยอาศัยความเสียสละของทีมแพทย์และพยาบาล ออกเดินทางทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องอยู่ในโลกมืดจำนวนมากกว่า 100,000 ราย ให้กลับมาเห็นแสงสว่างได้อีกครั้ง

           ปัจจุบันทีมผ่าตัดเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กลายเป็นทีมผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของทีมผ่าตัด จึงทำให้มีโอกาสได้เดินทางไปออกหน่วยผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาในประเทศกัมพูชาและประเทศภูฎาน
เข้าสู่หน้าหลัก