ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ทำให้ผู้ป่วยต้องรอคอยการรักษาที่ยาวนานและแออัดเป็นอย่างมาก ด้วยความเชี่ยวชาญดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ป่วยเดินทางมารับบริการที่ศูนย์จักษุโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นจำนวนเฉลี่ยถึง 500 รายต่อวัน แม้ทางศูนย์จะมีจักษุแพทย์เฉพาะทางถึง 16 คน แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีห้องตรวจเพียง 7 ห้อง และห้องผ่าตัดเพียง 2 ห้อง ทำให้ผู้ป่วยต้องรอคอยการรักษาที่ยาวนานและแออัดเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยชะลอหรือแก้ไขไม่ให้เกิดภาวะตาบอดได้อย่างทันท่วงที ในปี 2558 ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้นด้วยเงินบริจาคของประชาชนโดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด โดยจะเป็นอาคารสูง 9 ชั้น ที่มีความทันสมัยรวมถึงความเชี่ยวชาญทางจักษุทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริการ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 ราย มีห้องตรวจถึง 23 ห้อง ศูนย์เลเซอร์ และศูนย์เครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย มีห้องผ่าตัด 9 ห้อง มีห้องประชุมทางวิชาการที่สามารถรองรับบุคลากรได้ถึง 132 คน และมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ภายในอาคารนี้ด้วย โดยต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 400 ล้านบาท และกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562

     เบื้องต้นทางโรงพยาบาลสามารถระดมทุนรับบริจาคได้ 280 ล้านบาท จึงได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ตอกเสาเข็มขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ยังขาดงบประมาณอีกถึง 120 ล้านบาท ส่งผลให้ก่อสร้างได้เพียงโครงคอนกรีตขนาด 9 ชั้น และไม่สามารถดำเนินการต่อได้มาเป็นระยะเวลา 2 ปี ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตาเข้ามารับการรักษาเพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความแออัดอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทอดผ้าป่ามหากุศลขึ้น ทั้งนี้ เพื่อนำรายได้ไปใช้ในการจัดสร้างอาคารแล้วเสร็จโดยไวและบรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

     เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการจำนวนมากประกอบกับความซับซ้อนของโรค ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานและเครื่องมือที่ทันสมัย ทางมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วและภาคประชาชนร่วมกับการสนับสนุนของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้มีดำริในการจัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยทางตาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการที่ทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญทางจักษุโดยเฉพาะ และช่วยให้คนตาบอดมีโอกาสเห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่ง ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วจึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและมอบโอกาสในการมองเห็นแก่คนตาบอด โดยการร่วมบริจาคเงิน ตามช่องทางด้านล่างนี้

ช่องทางการบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

1. การโอนเงินบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (กรณีต้องการใบเสร็จ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี) ชื่อ บัญชี “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” ประเภทออมทรัพย์

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย บ้านแพ้ว 745-0-33317-1
ธนาคารกรุงเทพ หลักสาม บ้านแพ้ว 371-0-33532-8
ธนาคารกสิกร หลักสาม บ้านแพ้ว 006-1-84487-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส บ้านแพ้ว 962-2-27426-7
ธนาคาร CIMB สมุทรสาคร 700-7-98239-0


2. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

     กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
     หน่วยงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
     เลขที่ 198 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
     โทรศัพท์ : 034-419595, 034-419573 มือถือ : 082-4762773
     E-mail : donation.bgh@gmail.com Line ID : d_bgh

© 2018 Banphaeo General Hospital [BGH] | 198 Moo 1 Banphaeo, Banphaeo, Samutsakhon 74120 Call Center : 034-419555-6