• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ที่มาของ รพ.จักษุบ้านแพ้ว

เมื่อ พ.ศ. 2508 ชาวบ้าน จังหวัดสมุทรสาคร มีการรวมตัวกันบริจาคที่ดิน 9 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา พร้อมทั้งสนับสนุนด้านกำลังทรัพย์ กำลังกายและกำลังใจก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จากโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง ขยายเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 30 เตียง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของชุมชนชาวบ้านแพ้ว

  การออกหน่วยเคลื่อนที่

ตลอด 16 ปี ในการดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในปี 2553 ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางจักษุ เป็นศูนย์จักษุและต้อกระจกขึ้น ซึ่งเป็นศูนย์ตาที่มีความเพียบพร้อมด้วยมาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัย และมีจักษุแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญหลายสาขา

  ช่องทางการบริจาค

ปัจจุบันการก่อสร้างโรงพยาบาล ต้องยุติลงชั่วคราว ด้วยขาดงบประมาณอีก 120 ล้านบาท เบื้องต้นทางโรงพยาบาลสามารถระดมทุนรับบริจาคได้ 280 ล้านบาท จึงได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ตอกเสาเข็มขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ยังขาดงบประมาณอีกถึง 120 ล้านบาท ส่งผลให้ก่อสร้างได้เพียงโครงคอนกรีตขนาด 9 ชั้น และไม่สามารถดำเนินการต่อได้มาเป็นระยะเวลา 2 ปี

  เรื่องเล่าประทับใจ

เพราะดวงตา คือ สิ่งสำคัญ เราจึงมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพด้านสายตาอย่างจริงจัง โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญหลายสาขา ให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพสูง โดยอ้างอิงราคาค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง... เรื่องเล่าประทับใจ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ของจักษุแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ รพ.บ้านแพ้ว ความน่าประทับใจที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้ป่วยทางสายตา ให้ได้กลับมามองเห็นแสงสว่างอีกครั้ง

 


© 2018 Banphaeo General Hospital [BGH] | 198 Moo 1 Banphaeo, Banphaeo, Samutsakhon 74120 Call Center : 034-419555-6