ต้อกระจกต้อกระจก คือ อะไร ?

          ต้อกระจก เป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดจากการขุ่นตัวของแก้วตา หรือ เลนส์ตา โดยปกติแก้วตามีลักษณะใส ทำหน้าที่รวมแสงให้ตกลงบนจอประสาทตาพอดีเมื่อเกิดต้อกระจก แสงไม่สามารถผ่านเข้าไปในตาได้ตามปกติทำให้สายตามัวลง ยิ่งต้อกระจกมากขึ้น การมองเห็นก็จะลดน้อยลงตามลำดับ

รู้จริงเรื่องต้อกระจก

 • ต้อกระจกไม่ใช่โรคติดต่อ จึงไม่ลุกลามจากตาข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสองตา แต่อาการรุนแรงไม่เท่ากัน
 • การใช้สายตามาก ๆ ไม่เป็นสาเหตุของต้อกระจกหรือทำให้อาการที่เป็นอยู่รุนแรงขึ้น
 • ต้อกระจกมักเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ จนกว่าสายตาของผู้ป่วยจะขุ่นมัว จนมองเห็นไม่ชัด อาจจะใช้เวลานานหลายเดือนหรือหลายปี

สาเหตุของต้อกระจก
    ต้อกระจกเกิดได้จากหลายสาเหตุ และพบได้ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงระดับผู้สูงอายุ สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่

 • ต้อกระจกในผู้สูงอายุ ซึ่งพบบ่อยที่สุด มักพบในวัยตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป สาเหตุเนื่องจากการเสื่อมของแก้วตา
 • ต้อกระจกเนื่องจากอุบัติเหตุ หากดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง โดยของมีคม, ไม่มีคม, สารเคมี หรือ แสงรังสี
 • โรคตาหรือโรคทางกายบางโรค เช่น โรคเบาหวาน, การติดเชื้อ, การรับประทานยาบางชนิด และโรคตาบางโรค อาจจะเป็นสาเหตุหรือกระตุ้นให้ต้อกระจกขุ่นเร็วขึ้นได้
 • กรรมพันธุ์ และความผิดปกติแต่กำเนิด ในกรณีที่ผู้ป่วยยังเยาว์วัย ต้อกระจกเกิดขึ้นได้จากกรรมพันธุ์ หรือการติดเชื้อ และการอักเสบตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เช่น มารดาเป็นหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์

อาการของต้อกระจก

 • สายตามัวเหมือนมีฝ้าหรือหมอกบัง จะมัวเร็วหรือช้า มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับระดับและตำแหน่งของความขุ่นในเนื้อเลนส์แก้วตา
 • เห็นภาพซ้อน สายตาพร่า อาการระยะแรกของต้อกระจกในผู้ป่วยบางรายจะมีสายตาสั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้ต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อย ๆ บางรายสายตาสั้นขึ้น จนอ่านหนังสือได้ โดยไม่ต้องใช้แว่น เรียกว่า สายตากลับ เมื่อต้อกระจกรุนแรงขึ้น สายตาจะขุ่นมัวจนแว่นสายตาไม่สามารถช่วยได้
 • สู้แสงไม่ได้
 • มองเห็นสีต่าง ๆ ผิดเพี้ยนไปจากเดิม

วิธีการลอกต้อกระจก

 1. การสลายต้อกระจกโดยใช้คลื่นความถี่สูง (เป็นวิธีที่ใช้กันเป็นมาตรฐาน)
 2. การผ่าตัดต้อกระจกแบบเปิดแผลกว้าง (ใช้ในกรณีที่ต้อกระจกสุก และแข็งตัวมาก จนไม่เหมาะสมกับการสลายด้วยคลื่นความถี่สูง)
          ต้อกระจกทำให้คนตาบอดได้หากทิ้งไว้จนต้อกระจกสุกเกินไป อาจมีต้อหินแทรกซ้อน หรือมีการอักเสบภายในลูกตา ทำให้มีอาการปวดตาอย่างรุนแรง และเป็นสาเหตุตาบอดได้ หากไม่ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างทันท่วงที
   

สาระน่ารู้

© 2018 Banphaeo General Hospital [BGH] | 198 Moo 1 Banphaeo, Banphaeo, Samutsakhon 74120 Call Center : 034-419555-6