ภาพการออกหน่วยเคลื่อนที่ [Pictures of Mobile Unit]
 
ประมวลลภาพออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่
ประมวลภาพออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่
ประมวลลภาพออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจก จ.เลย
ประมวลภาพออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ จ.เลย
ประมวลลภาพออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจก จ.ยะลา
ประมวลภาพออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ จ.ยะลา
 
ประมวลลภาพออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจก ณ ประเทศกัมพูชา
ประมวลภาพออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่
ณ ประเทศกัมพูชา
ประมวลลภาพออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจก ณ ประเทศภูฏาน
ประมวลภาพออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่
ณ ประเทศภูฏาน
ประมวลลภาพออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจก ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

โครงการผ่าตัดต้อกระจกและบริการทันตกรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
วันเสาร์ที่ 15 ส.ค.58 ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร