พบหมอตา 3 นาที [See the Ophthalmologist 3 minutes ]
ภาวะเบาหวานขึ้นตา
โดย ... นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร จักษุแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา