เรื่องเล่าประทับใจ  [Impression]

กินข้าวกับน้ำตา
"กินข้าวกับน้ำตา"
โดย นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร
จักษุแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
กินข้าวกับน้ำตา
"รู้งี้ทำตั้งนานแล้ว"
โดย นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร
จักษุแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
เขารอเราอยู่
"เขารอเราอยู่"
โดย นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร
จักษุแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
 


เรื่องเล่าการออกหน่วยผ่าตัดตาต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)